Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Sme neformálnou skupinou mladých ľudí existujúcich po celom svete. Sú v nej združení prevažne študenti, ale aj mladí učitelia, enviromentalisti, kulturológovia, vedci, lekári, psychológovia a pod... Našim cieľom je pomôcť zmeniť spoločnosť k lepšiemu prostredníctvom rozvoja osobnosti jednotlivca. Prostriedkom je otvorenie najvyššej čakry, Sahastráry, prostredníctvom prebudenia vnútornej energie, vlastnej každému človeku.

 

Jednotlivec tým nadobudne odhodlanie viesť život v rovnováhe, stať sa príkladom pre ostatných a viesť spoločnosť k pozitívnemu vývoju.  V rámci tohto združenia organizujeme pravidelné semináre pre verejnosť, víkendové akcie a programy, zamerané na praktické využitie meditácie a vnútornej energie v oblastiach, ako napr. regulácia stresu, zdravie, rasová a menšinová tolerancia , prevencia agresie a užívania návykových látok a iné.

 

Máme konkrétne, praxou overené postupy so širokou škálou uplatnenia v rôznych odvetviach ľudského pôsobenia.  Našim hlavným objektom je generácia mladých ľudí, ich rozvoj a uplatnenie v spoločnosti, schopnosť znášať tlak v profesijnej, ale i spoločenskej sfére a schopnosť neustále sa prispôsobovať novým zmenám.