Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Muladhára čakra

Má štyri okvetné lístky (subtkaniva energie), je umiestnené pod trojuholníkovou kosťou a na fyzickej úrovni zodpovedá za žľazové tkanivo, ktoré sa stará o naše vylučovanie. Silou Muladhara čakry je nevinnosť. Nie len v sexe, ale aj v medziľudských vzťahoch, v mysli, v konaní, všade. Napríklad korupcia je proti nevinnosti. Nevinnosť je nezničiteľná, môže byť však prekrytá množstvom mrakov.

Swadhistána čakra

Má šesť okvetných lístkov a na fyzickej úrovni dohliada na funkciu cievneho tkaniva a zásobuje nás energiou tvorivosti, myslenia, futuristickosti. Mozgovým bunkám dodáva silu premenou tukových buniek na mozgové.

Nabhi čakra

Toto centrum má desať okvetných lístkov. Nachádza sa za pupkom a dáva nám silu udržiavať a podporovať. Na fyzickej úrovni sa stará o funkcie solárneho plexu (nervového tkaniva žalúdku).

Anahata čakra

Má dvanásť okvetných lístkov a je umiestnená za hrudnou kosťou. Toto centrum tvorí až do veku dvanásť rokov imuno-globulíny, ktoré potom kolujú po celom tele, aby bolo pripravené bojovať pri každom útoku na telo alebo myseľ. Pri akomkoľvek útoku na človeka sú tieto protilátky informované vďaka hrudnej kosti, ktorá kontroluje informácie na diaľku.

Višudhi čakra

Nachádza sa v krku a má šestnásť okvetných lístkov, ktoré sa starajú o uši, nos, hrdlo, krk, jazyk, zuby atď. Toto centrum zodpovedá za komunikáciu s ostatnými, pretože očami, rečou a rukami sa dorozumievame s inými. Na fyzickej úrovni sa stará o krčne nervové tkanivo.

Agnya čakra

Má len dva lupienky. Je umiestnená v mieste prekríženia očných nervov v mozgu (očná chiazma). Stará sa o mozgové žľazy (pituitarnu a pinealnu), ktoré v nás predstavujú dve inštitúcie ega a superega. Dáva nám schopnosť odpúšťať.

Sahastrara čakra

Nakoniec siedma, najdôležitejšia, je Sahastrara, ktorá má tisíc lupienkov. V skutočnosti je tam tisíc nervov. Ak by ste priečne prekrojili mozog, mohli by ste vidieť, že všetky tieto lupienkovité štruktúry mozgu vytvárajú lotos, ktorý má tisíc okvetných lístkov. Toto centrum pokrýva limbickú časť mozgu a pred realizáciou - otvorením, vyzerá ako zavretý lotosový puk, kedy je človek uzavretou osobnosťou (ako vajce). V čase nášho prebudenia, ktorá sa uksutoční vzostupom energie Kundalini, nášho druhého narodenia (vzkriesenia), sa táto vajcovitá osobnosť na vrchole hlavy poruší.
Keď energia Kundalini otvorí toto centrum, fyzicky cítime vychádzať z tohto miesta prúd jemnej energie, ako vystupuje z hlavy. Tento stav sa nazýva stav osvietenia. Ak sa pravidelným cvikom upevní tento stav, človek zažíva nepretržitú radosť, bezmyšlienkovú prítomnosť, totálne poznanie. Nazýva sa to aj Nirvána, Samádhi, Vyslobodenie, Vystúpenie z Platónovej jaskyne, alebo 4-tý stav vnímania - THURYA(sanskrit).